Rubrika: Životné prostredie

no 0

Zber nebezpečného odpadu

Pripomíname občanom, že dňa 20.02.2017 (pondelok) bude prebiehať zber nebezpečného odpadu. Tento odpad je potrebné priniesť osobne v čase: 9:00 h – 9:45 h = pri Obecnom úrade (časť Malé Zalužice) 9:45 h –...

kontajner 0

Veľkoobjemové kontajnery

Oznamujeme občanom, že v dňoch 3 – 5.10 sa budú v obci nachádzať veľkoobjemové kontajnery pre občanov. Kontajnery sa nachádzajú na týchto miestach: Pri komunitnom centre vo Veľkých Zalužiciach (bývala budova knižnice) Pri ZŠ...

0002193_samolepka-trideneho-odpadu-nebezpecny-odpad 0

Zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že dňa 22.08 (pondelok) sa bude v obci vykonávať zber nebezpečného odpadu. Odovzdáva sa osobne. Medzi nebezpečný odpad patrí: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie...