Rubrika: Životné prostredie

splashing-165192_1280 0

Napojme sa!

Obec Zalužice a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice oznamujú občanom obce Zalužice, že práve prebieha akcia „NAPOJME SA“, pri ktorej všetky náklady s napojením na verejný vodovod hradí VVS Košice – vrátane vodomernej šachty....

ab5df0af45681fc1bf5fbf79dd758496ee08cd95 0

Zber pneumatík

V utorok, t. j. 9.6. sa uskutoční zber opotrebovaných pneumatík do veľkosti 1 metra bez diskov. Pneumatiky nech občania v deň zberu od 6:30 hod. vyložia pred svoje brány.

erb_zaluzice_banner 0

Stretnutie občanov ku kanalizácií

V pondelok 13. apríla sa v komunitnom centre v časti Veľké Zalužice uskutočnilo zhromaždenie občanov, ktorí majú možnosť sa napojiť na novú obecnú kanalizáciu so zástupcami VVS, a.s. Michalovce (Ing. Petrík a Ing. Sabolová)....

erb_zaluzice_banner 0

Zber odpadu

Okrem separovaného zberu v našej obci dvakrát ročne sa vyváža ja veľkoobjemový odpad. V dňoch 13. a 14. apríla budú pristavené tri kontajnery a to: – pri obecnom úrade v časti Malé Zalužice, –...

Usazovací_nádrž 0

Spustenie kanalizácie

Na základe žiadosti obce Zalužice bolo Okresným úradom v Michalovciach, odborom starostlivosti o životné prostredie bolo vydané rozhodnutie o povolení užívania časti vodnej stavby „Kanalizácia Zalužice – časť stavby“ pod číslom  OU-MI-OSZP-2015/001240-5 dňa 19....