Zasadnutia

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2017:

 • 20.2.2017

Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2017

 Poslanec: 20.2
 Ing. Valentín Galenko  X
 Mgr. Miroslav Sopko  X
Ing. Rastislav Vojna  X
 Ing. Jaroslav Kostrej  OSP
 Anna Belasová  X
 Ing. Radomír Tomáš  X
 Anton Stretavský  X
*OSP (ospravedlnená neúčasť)

 

2016

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2016:

 • 29.2.2016
 • 16.5.2016
 • 13.6.2016
 • 12.9.2016
 • 02.10.2016
 • 28.11.2016

Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2016

 Poslanec: 29.2  16.5  13.6  12.9  02.10  28.11
 Ing. Valentín Galenko  x  x  x  x  x  x
 Mgr. Miroslav Sopko  x  x  OSP  OSP  x  OSP
 Ing. Rastislav Vojna  OSP  OSP  x  OSP  x  x
 Ing. Jaroslav Kostrej  x  x  x  x  x  x
 Anna Belasová  x  x  x  x  x  x
 Ing. Stanislava Tušimová  OSP  OSP
 Ing. Radomír Tomáš  x  x  x  x  x  x
 Anton Stretavský  x  x  OSP  x
 *OSP (ospravedlnená neúčasť) Ing. Stanislava Tušimová sa vzdala funkcie a namiesto nej nastúpil Anton Stretavský

 


2015

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2015:

 • 2. marec
 • 8. jún
 • 2. júl
 • 21. september
 • 9.november
 • 14.december

Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2015

 Poslanec:  2. marec  8. jún  2. júl  21.september  9.november  14.december
 Ing. Valentín Galenko  x  OSP x x  x  x
 Mgr. Miroslav Sopko  x  x  x  x  x  x
 Ing. Rastislav Vojna  x  x  x  OSP  x  x
 Ing. Jaroslav Kostrej  x  x  x  x  OSP  x
 Anna Belasová  x  x  x  x  x  x
 Ing. Stanislava Tušimová  x  x  x  x  x  OSP
 Ing. Radomír Tomáš  x  x  x  x  –
 Ing. Anna Vasiľová  x
 *OSP (ospravedlnená neúčasť) Ing. A. Vasiľová sa vzdala funkcie a namiesto nej nastúpil Ing. R. Tomáš

 


2014

 

Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2014. decembraZasadnutia prvého obecného zastupiteľstva po voľbách v roku 2014:

Poslanec: 8. december
Ing. Valentín Galenko x
Mgr. Miroslav Sopko x
Ing. Anna Vasiľová x
Ing. Rastislav Vojna x
Ing. Jaroslav Kostrej x
Ing. Stanislava Tušimová x
Anna Belasová x

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2014:

 • 24.február
 • 26. máj
 • 11. august
 • 27. októbra

Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2014:

Poslanec: 24. február 26. máj 11. august 27. október  
Ing. Valentín Galenko x OSP x x
Miroslav Ľoch x OSP x x
Anton Stretavský x x x x
Ing. Anna Vasiľová x x x x
Ing. Rastislav Vojna OSP OSP OSP x
JUDr. Jozef Žobrák x x x OSP
Ing. Stanislava Tušimová x x OSP x


2013

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2013:

 • 25. marec
 • 24. jún
 • 30. september
 • 21. november (mimoriadne zasadnutie)
 • 6.december

 

Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2013:

Poslanec: 25. marec 24. jún 30. september  21.november 6. december
Ing. Valentín Galenko x x X X X
Miroslav Ľoch OSP x X X  X
Anton Stretavský x x X OSP  X
Ing. Anna Vasiľová x x x X  X
Ing. Rastislav Vojna x x x X  X
JUDr. Jozef Žobrák x x x X  X
Ing. Stanislava Tušimová x x x OSP X


2012

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2012:

 • 4. január
 • 26. marec
 • 16. apríl
 • 18. jún
 • 31. júl
 • 29. október
 • 12. december

 

Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2012:

Poslanec: 4. január 26. marec 16. apríl 18. jún 31. júl 29. október 12. december
Ing. Valentín Galenko x OSP X OSP X OSP X
MVDr. Michal Andrejco x x OSP X VZDAL SA
Miroslav Ľoch x OSP OSP X nebol X X
Anton Stretavský x x x X X X X
Ing. Anna Vasiľová x x x X X X OSP
Bc. Rastislav Vojna x x x X OSP X X
JUDr. Jozef Žobrák x x X X X X X
Ing. Stanislava Tušimová X X


2011

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2011:

 • 31. január
 • 4. apríl
 • 20. jún
 • 5. september
 • 21. november
 • 13. december

 

Účasť poslancov na zasadnutiach:

Poslanec: 01/2011 04/2011 06/2011 09/2011 11/2011 12/2011
Ing. Valentín Galenko x x x x x x
MVDr. Michal Andrejco OSP x x x OSP x
Miroslav Ľoch x x x x x x
Anton Stretavský od 7.11.2011 x x
Ing. Anna Vasiľová x x x x x x
Bc. Rastislav Vojna x OSP x x x x
JUDr. Jozef Žobrák x x OSP x x x
Tomáš Čalovka x x OSP OSP odstúpil

OSP – ospravedlnená neúčasť