Matrika

MATRIČNÝ ÚRAD ZALUŽICE

(Matričný úrad Zalužice sa nachádza na poschodí Obecného úradu Zalužice)

 

Kontakt:

Gabriela Koščáková, DiS – matrikárka

Ing. Tomáš Čeklej – zástupca matrikárky

tel. č.: 056 / 64 71 230

email: zaluzice@minet.sk                     obeczaluzice@gmail.com

 

Matričný úrad Zalužice zabezpečuje túto matričnú činnosť:

1. Zápis narodenia dieťaťa ( narodené na území matričného obvodu Zalužice )

2. Zápis uzavretia manželstva a s tým spojená sobášna agenda

3. Zápis úmrtia a s tým spojená úmrtná agenda

4. Organizovanie občianskych obradov

5. Nazeranie do matriky a výpis z matriky

6. Oznamovacia činnosť

7. Štatistické hlásenie