Rozpočet

ROK 2017

Navrh rozpoctu na rok 2017 (ZŠsMŠ Zalužice)

Návrh rozpočtu na rok 2017

ROK 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016-2018

 

ROK 2015

Záverečný účet obce Zalužice r. 2015

Záverečný účet 2014

Záverečný účet obce Zalužice 2014

Záverečný účet 2013

Záverečný účet obce Zalužice 2013

Príloha č. 1 k záverečnému účtu 2013

ROK 2014

Rozpočet na rok 2014

Návrh rozpočtu – príjmy

Návrh rozpočtu – výdavky

 

Úprava rozpočtu na rok 2013

Návrh rozpočtu 2013 – úprava

Návrh rozpočtu 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013

Záverečný účet za rok 2012
Záverečný účet za rok 2011