Nálepky: výberové konanie

Skolaza 0

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ

Obec Zalužice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy. Viac informácií v priloženej prílohe: Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ