Súčasnosť

Zalužice (okr. Michalovce) vznikli v roku 1973 zlúčením Malých a Veľkých Zalužíc do spoločnej obce. Obec je strediskovou obcou pre okolité obce Lúčky, Hažín a Závadka a je členom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Regionálneho združenia turizmu Zemplína (RZTZ), Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce (RVC), združenia obcí mikroregiónu „JUH ŠÍRAVY“.

V obci je matrika, pošta a základná škola s materskou školou.

Obec v číslach

Základná charakteristika   (31.12.2012)
UKAZOVATEĽ HODNOTA
Kód obce 523241
Názov okresu Michalovce
Názov kraja Košický
Štatút obce obec
PSČ 072 34
Telefónne smerové číslo 056
Prvá písomná zmienka o obci – meste – rok 1249
Nadmorská výška obce – mesta v m 124
Celková výmera územia obce [m2] 19 611 301
Hustota obyvateľstva na km2 58

 

Spádovosť obce   (31.12.2011)
UKAZOVATEĽ HODNOTA
Sídlo matričného úradu Zalužice
Sídlo pracoviska daňového úradu Michalovce
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Vinné
Sídlo Okresného súdu Michalovce
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Michalovce
Sídlo pracoviska obvodného úradu Michalovce
Sídlo Územnej vojenskej správy Košice – Sever
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Michalovce

 

Demografia   (31.12.2012)
UKAZOVATEĽ HODNOTA
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 1137
  muži 539
  ženy 598
Predproduktívny vek (0-14) spolu 140
Produktívny vek (15-54) ženy 308
Produktívny vek (15-59) muži 355
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 334
Počet sobášov 7
Počet rozvodov 3
Počet živonarodených spolu 7
  muži 5
  ženy 2
Počet zomretých spolu 19
  muži 12
  ženy 7
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 1
  muži 3
  ženy -2

 

Zdroj informácií: Štatický úrad

Pamiatky

V roku 1788 bol vo Veľkých Zalužiciach postavený rímsko-katolícky kostol Svätého Petra a Pavla na mieste pôvodného kostola z I. polovice 17. storočia. V Malých Zalužiciach sa nachádza grécko-katolícky kostol z roku 1925.