Nálepky: zasadnutia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 0

Zasadnutie OZ z 21.12.2010

Oficiálne komuniké z ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného obecného zastupiteľstva našej obce, ktoré sa zišlo 21. 12. 2010. Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Zalužice boli odovzdané osvedčená o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného...