Kultúra

Čo nás čaká v roku 2017

Plán akcií na prvý polrok 2017

      Vítanie jari – rínok

01.(02.).04.2017

Stavanie mája

 30.04.2017 o 13:30 hod.

  Pietny akt

 09.05.2017

   Dni obce

    16.-18.06.2017

    Zájazd dôchodcov

2015

Čo nás čaká v roku 2015

Január

zasadnutie komisie: plán práce na rok 2015, príprava prvých podujatí

Február

„Páračky“ ( 8.2. o 15.00 – kult. dom OÚ)

Ples Zalužičanov (14.2. o 19,00 hod – jedáleň ZŠsMŠ),

Marec

Deň učiteľov (28.3. – kancelária starostu)

Apríl

zasadnutie komisie: príprava podujatí

Stavanie mája (30.4.)

Máj

pietny akt (7.5. – pomník padlým v II. svet. vojne),

Deň matiek (11.5. – kult. dom OÚ)

Jún

20.-22.6. Dni obce (kultúrno-športové podujatie pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky o obci – ZŠsMŠ, futbalové ihrisko)

„Ej zalužicki polo…“ (spev. súťaž – kult. dom)

Október

zasadnutie komisie: príprava podujatí,

Úcta k starším (5.10. alebo 12.10.)

November

Stretnutie jubilantov (9.11. – spoloč. miestnosť ZŠsMŠ)