Verejné obstarávania VOS

2016

Marec – Projektová dokumentácia na prestavbu objektu materskej školy na Obecný úrad – Projekt

2015

Október – Oprava podlahy a stien javiska v kultúrnom dome

Október – Výmena okien a strešnej krytiny

August – Výstavba a oprava chodníkov v obci Zalužice

Február – Revízie plynových zariadení

Február – Spotrebný materiál pre tlačiarne

Február – Pracovné oblečenie a obuv

Február – Čistiace prostriedky

Február – Kancelárske potreby

Február – Pracovné náradie

Február – Stavebný materiál

2014

September  Rekonštrukcia obecného rozhlasu

Máj – Výmena okien na ZŠ s MŠ Zalužice

Február – Verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu na priebežné poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní v rokoch 2014-2017.  Predpokladaná cena zákazky je 7 200,- EUR bez DPH. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: 07.02.2014