Spoločenská rubrika

 ROK 2017

Jubilanti

Vieme, že sa vďačnosti sotva dosť nájde za roky radosti vo chvíli každej, za šťastie dopriate, za roky lásky, za ruky zodraté, za všetky vrásky, aj tak však prijmite kyticu vďaky, zdravia i šťastia les a lásky vlaky.

 

Najstarší občania

 • Mária Žobráková – 96 rokov – november
 • Rozália Belasová – 93 rokov – november
 • Helena Bačová – 89 rokov – apríl
 • Alžbeta Viňanská – 88 rokov – jún
 • Michal Sopko – 86 rokov – apríl
 • Irena Kováčiková – 86 rokov – jún

Životné jubileum – 90 rokov

 • Emília Hospodárová – jún
 • Anna Naščáková – november
 • Mária Michalková – november

Životné jubileum – 85 rokov

 • Jana Dzvoniková – február
 • Helena Andrejcová – máj
 • Anna Marcinčáková – júl
 • Anna Bajčiová – júl
 • Rozália Belejová – október

Životné jubileum – 80 rokov

 • Mária Vargová – marec
 • Zlata Maskaľová – august
 • Ladislav Kušnír – november

Životné jubileum – 75 rokov

 • Emilia Sotáková – marec
 • Jarmila Čarná – apríl
 • Michal Babik – apríl
 • Jarmila Peštová – máj
 • Helena Halovská – máj
 • Alojz Rovňák – jún
 • Alexander Geczy – júl
 • Anna Gundová – júl
 • Vincent Lapšanský – august
 • Ľudovít Šimko – august
 • Michal Andričík – september
 • Anton Palovčák – november
 • Michal Stanko – december
 • Benjamín Šimko – december

Životné jubileum – 70 rokov

 • Mária Babiková – január
 • Jozef Želiska – január
 • Eva Želisková – január
 • Antónia Ferenčíková – január
 • Miloš Šepeľák – marec
 • Anastázia Hudáková – marec
 • Magda Bérešová – apríl
 • Anna Kováčiková – máj
 • Zuzana Šepeľaková – máj
 • Marta Chleborádová – jún
 • Anna Ruič – júl
 • Marta Doričová – september
 • Teodor Halovský – september
 • Helena Tušímová – september
 • Milan Béreš – november
 • Helena Gajdošová – november

Životné jubileum – 65 rokov

 • Valéria Lachytová – január
 • Zita Megelová – január
 • Jozef Vasiľ – február
 • Emília Chromá – február
 • Darina Vallová – marec
 • Darina Jasemová – máj
 • Milan Marcin – máj
 • Eduard Čornej – máj
 • Milan Hreha – jún
 • Anna Osiecka – júl
 • Cecília Vojnová – júl
 • Jozef Bali-Hudák – august
 • Ladislav Bajči – október
 • Mária Tchúrová – november
 • Pavol Greňa – december
 • Vladimír Ivanko – december

Životné jubileum – 60 rokov

 • Eva Sedlická – február
 • Eva Lukáčová – marec
 • Václav Fedor – marec
 • Eva Hurová – marec
 • Ľudmila Bobovníková – marec
 • Terézia Šepeľáková – marec
 • Milan Šalacha – marec
 • Marta Kužniarová – apríl
 • Ľudmila Kráľová – apríl
 • Valéria Bajčiová – máj
 • Milan Ivanko – máj
 • Rastislav Godočík – júl
 • Ladislav Michalko – október
 • Anton Žofčak – november

Životné jubileum – 55 rokov

 • Marián Pavlík – január
 • Juraj Miňo – január
 • Ján Berdy – marec
 • Štefan Fečko – marec
 • Jozef Marcinčák – marec
 • Štefan Ružinský – marec
 • Vladimír Tomčák – apríl
 • Ján Smiško – máj
 • Ľubica Štefanová – máj
 • Dana Beňková – jún
 • Michal Verdžák – jún
 • Milada Hospodárová – jún
 • Marián Janák – júl
 • Peter Babinec – august
 • Miroslav Výboch – december

Životné jubileum – 50 rokov

 • Peter Béreš – január
 • Vladimír Sabadoš – marec
 • Andrea Marušková – máj
 • Jana Michalková – máj
 • Viktor Tkáčik – jún
 • Marie Verdžaková – jún
 • Mária Mikulová – október

Sobáše 

Dvíhame čašu červeného vína, na Vaše šťastie, na Váš krásny deň. Nech Vaša láska nikdy nezhasína, prežite svoj život ako krásny sen.

V roku 2017 uzavreli manželstvo:

 •  Ing. Marek Fečko a Mgr. Anna Brezoňáková – február
 • Marek Mihalík a Magdaléna Sekletárová – február

 

Narodenia 

Tak už máte šťastie svoje, priviedli ste dietok dvoje na svet krásny, často tvrdý, buďte na ne vždy len hrdý.                                                                                   

V roku 2017 prišli na tento svet:

 •  Adam Šalacha – január

 

Úmrtia 

Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel.

V roku 2017 nás navždy opustili títo občania:

 • Václav Čarný († 79 rokov) – január
 • Ing. Stanislava Tušímová († 45 rokov) – február
 • Helena Chrapovičová – (†89 rokov) – marec

 

 

 


2016

 ROK 2016

tulipany

 

Jubilanti

„Všetko dobré priať sme chceli, nech vás láska povznáša,nech ste stále jarí, bdelí, aj keď vek sa ohláša.“

Najstarší občania

 • Mária Žobráková – november (95 rokov)
 • Rozália Belasová – november (92 rokov)
 • Emília Hospodárová – jún (89 rokov)
 • Anna Naščáková – november (89 rokov)
 • Mária Michalková – november (89 rokov)

 

Životné jubileum – 85 rokov

 • Michal Sopko – apríl
 • Irena Kovačiková – jún

 

Životné jubileum – 80 rokov

 • Ladislav Čarný – február
 • Viktor Palovčík – jún
 • Alžbeta Maletová – júl
 • Milan Gajda – august
 • Anna Čarná – november

 

Životné jubileum – 75 rokov

 • Jarmila Kurpitová – január
 • Daniela Ivanková – január
 • Ružena Čarná – január
 • Blažena Ritešová – február
 • Anna Janáková – február
 • Malvína Kušnírová – marec
 • Jozef Dorič – apríl
 • Kvetoslava Kušnírová – apríl
 • Michal Figľar – jún
 • Ružena Majerčíková – jún
 • Jolana Vašková – jún

 

Životné jubileum – 70 rokov

 • Anton Hreha – január
 • Drahoslava Figľarová – február
 • Jaroslav Lachyta – február
 • Juraj Drančák – február
 • Milena Tkáčiková – február
 • Milan Marcinčák – február
 • Emília Stanková – apríl
 • Helena Forgáčová – apríl
 • Anna Sabová – máj
 • Ľudmila Kováčová – máj
 • Mária Vasiľová – september
 • Mária Gombitová – október
 • Blažej Vasiľov – november

 

Životné jubileum – 65 rokov

 • Juraj Čarný – január
 • Miloš Dzvonik – január
 • Terézia Reda – február
 • Jozefa Marcinčáková – marec
 • Ľuba Janáková – apríl
 • Viera Bičejová – máj
 • Anna Mydlová – jún
 • Pavol Popp – jún
 • Vladimír Varga – júl
 • Marta Lopotová – júl
 • Jarmila Stanková – august
 • Anna Stanková – október
 • Helena Sopková – december

 

Životné jubileum – 60 rokov

 • František Nachtmann – január
 • Ján Ilkanič – marec
 • Mária Vasiľová – marec
 • Mária Kotusová – máj
 • Mária Ladičová – máj
 • Eva Raffayová – máj
 • Lýdia Zalewská – jún
 • Mária Kalaninová – jún
 • Marián Hreňko – júl
 • Božena Michalková – júl
 • Pavol Ivan – júl
 • Anna Ľochová – august
 • Juraj Čermák – august
 • Mária Capiková – september
 • Zuzana Marušková – september
 • Juraj Farkaš – október
 • Anna Sitárová – november
 • Jaruška Čermáková – november
 • Milan Bajužík – november
 • Miloš Klacik – december
 • Miroslav Sedlický – december

 

Životné jubileum – 55 rokov

 • Dezider Szabó – február
 • Jozef Hrehovčík – marec
 • Jarmila Šalachová – marec
 • Anna Kaťuchová – máj
 • Valentín Galenko – jún
 • Martin Ivanko – júl
 • Mária Karšňáková – júl
 • Michal Kráľ – september
 • Anna Godočíková – október
 • Gabriela Belejová – november
 • Gabriel Fedorik – november
 • Ľubica Vašková – december
 • Peter Žobrák – december
 • Mária Pavlíková – december

 

Životné jubileum – 50 rokov

 • Mária Andrejcová – január
 • Jozef Sekletár – máj
 • Eva Sekletárová – júl
 • Monika Oláhová – august
 • Peter Lugoš – september
 • Erika Miňová – október
 • Dana Tkáčiková – december

 

Sobáše whatsapp-status-for-wedding

„Až nastane ten slávnostný čas
a zaznie svadobná melódia,
Vaše sľuby splynú v jeden hlas
a je z nich dokonalá harmónia.“

 

V roku 2016 uzavreli manželstvo:

 • Milan Slezák a Lucia Cholewová – apríl
 • Peter Nawka a Margaréta Tomčáková – apríl
 • Vladimír Maščeník a Dominika Bodnáriková – júl
 • Martin Jurčišin a PhDr. Miriama Knežová – júl
 • Miroslav Remecký a Ing. Monika Šubáková – august
 • Miroslav Proc a Nikola Kohútová – september
 • Mgr. Karol Duriš a MUDr. Eva Turyová – október
 • Pavol Galenko a Monika Janičínová – október

 

 

Narodeniauvítanie

„Nech vám v zdraví, láske rastie, nech vám dáva iba šťastie, vo dne, v noci, skrátka stále nech Vás teší dieťa malé“

 

V roku 2016 prišli na tento svet:

 •  Dávid Kočinský – február
 • Jakub Šanta – marec
 • Ľubomír Telvák – apríl
 • Michal Fejko – máj
 • Emma Laurinčíková – júl
 • Olívia Jerkovič – august 
 • Loreta Mária Bérešová – august
 • Tamara Janáková – september
 • Leo Marcin – október

 

 

Úmrtiabigstock-D-Glowing-White-Cross-3136232-640x640

„Všetko zmizne, len stopy Tvojej lásky a spomienky na predobré srdce nám zostanú.“

 

V roku 2016 nás navždy opustili títo občania:

 • Lýdia Starjaková († 65 rokov) – január
 • Jozef Vaško († 78 rokov) – marec
 • Eduard Vasiľ  († 78 rokov) – marec 
 • Anton Čarný – († 79 rokov) – marec
 • Margita Puľaková – († 90 rokov) – apríl
 • Justína Ťahlová – († 93 rokov) – apríl
 • Matilda Andričíková († 79 rokov ) – máj
 • Miroslav Bereš († 64 rokov ) – jún
 • Ján Soták († 77 rokov ) – júl
 • Vladimír Grajcár († 55 rokov) – august
 • Margita Kolbašovská († 89 rokov) – október
 • Mária Čukalovská († 83 rokov) – október
 • Mária Kočanová († 94 rokov) – november
 • Anna Karšňáková († 84 rokov) – november
 • Anton Béreš († 75 rokov) – december
 • Kvetoslava Hoľanová († 44 rokov) – december
 • Emília Rovňáková († 87 rokov) – december


2015

 ROK 2015

Narodenia

 

„Nadišla tá krásna chvíľa, keď matka dieťa porodila. Vietor odvial všetky chmáry, zostal úsmev, radosť v tvári.“baby-19295_640

 

 

 

V roku 2015 prišli na tento svet:

 • Tamara Kočišová – január
 • František Popovič – február
 • Adam Pestuch – február
 • Timon Gažúr – máj
 • Ondrej Hričina – júl
 • Eva Vetráková – júl
 • Marek Roman – august
 • Martin Stretavský – október
 • Natália Štofilová – december 

 

Sobáše

„Dnes otvárame v sebe zvláštne nekonečno.
Ja pre teba, ty pre mňa zároveň.
Nehľadali sme márne.

V roku 2015 uzavreli manželstvo:

 • Bc. Marián Ondo a Mgr. Veronika Cholewová – apríl
 • JUDr. Erik Kačmár a JUDr. Marcela Ostrihoňová  – apríl
 • Peter Hričina a Anna Kaťuchová – máj
 • Ing. Peter Žobrák a Monika Vávrová – jún
 • Štefan Lechman a PhDr. Alena Ivanková – júl
 • Martin Laurinčík a Mgr. Zuzana Tomášová – júl 
 • Dalibor Vondrák a Andrea Rovňáková – júl
 • Ing. Marián Dorič a Mgr. Katarína Novotná – október
 • Michal Murín a Viera Turyová – október
 • Matúš Hajduk a Barbora Ničová – december

 

 

Jubilanti

„Dožiť sa radosti, kvitnúceho rána, je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.“1177864_47033088

Najstarší občania

 • Mária Žobráková – november (94 rokov)
 • Mária Kočanová – júl (93 rokov)
 • Justína Ťahlová – júl (92 rokov)
 • Rozália Belasová – november (91 rokov)
JUBILANTI V ROKU 2015
Životné jubileum – 90 rokov:
 • Margita Puľaková – jún
Životné jubileum – 80 rokov:
 • Margita Hoľanová – január
 • Marta Godočíková – jún
 • Anna Mondoková – október
Životné jubileum – 75 rokov:
 • Magdaléna Kolibašová – február
 • Miloslava Palovčíková – apríl
 • Mária Marcinčáková – máj
 • Marta Ďuranová – júl
 • Mária Vargová – august
 • Mária Kizivatová – december
Životné jubileum – 70 rokov:
 • Ilona Lukáčová – január
 • Jozef Mydlo – marec
 • Edita Gajdová – marec
 • Mária Hrehová – apríl
 • Gabriel Uličný – apríl
 • Čeněk Chleborád – apríl
 • Marta Treščáková – máj
 • Marta Šimková – máj
 • František Tomovčík – júl
 • Juraj Ferenc – august
 • Kvetoslava Slivková – august
 • Blažej Béreš – november
 • Mária Palovčáková – december
Životné jubileum – 65 rokov:
 • Ivan Kužnár – január
 • Lýdia Starjáková – január
 • Jozef Vasiľ – január
 • Miluše Barteková – február
 • Miloš Belas – február
 • Milan Tchur – apríl
 • Marta Karšňáková – apríl
 • Anna Krajňáková – apríl
 • Marianna Tomovčíková – apríl
 • Viera Vasková – apríl
 • Marta Poľašková – máj
 • Anna Šimková – máj
 • Milan Janák – jún
 • Blažej Gazdočko – júl
 • Marián Megela – júl
 • Libuša Kušnírová – september
 • Martin Rovňák – november
 • Marta Marcinčáková – december
Životné jubileum – 60 rokov:
 • Anna Argalášová – január
 • Mária Biharyová – marec
 • Gabriel Ladič – jún
 • Peter Vaško – júl
 • Eva Čornejová – august
 • Anna Remenyiová – september
 • Oľga Rovňáková – september
 • Pavol Pilník – október
 • Václav Knežo – október
 • Andrej Lechman – november
 • Vladimír Jaroš – december
 • Zuzana Treščanská – december
Životné jubileum – 55 rokov:
 • Anna Mackulinová – február
 • Marta Krasnovská – február
 • Bartolomej Karšňák – február
 • Milan Kemenczei – február
 • Gabriel Viňanský – apríl
 • Miloš Béreš – apríl
 • Juraj Hreňko – apríl
 • Michal Varga – júl
 • Mária Gulová – júl
 • Ľudmila Knežová – júl
 • Andrej Fedorčák – september
 • Valéria Galenková – november
 • Eva Ciglianová – december
Životné jubileum – 50 rokov:
 • Rudolf Varady – január
 • Tatiana Sabadošová – január
 • Edita Tichá – január
 • Anna Fedorčáková – február
 • Jaroslav Šofranko – marec
 • Ladislav Mata – apríl
 • Nataša Babincová – apríl
 • Milan Lecák – apríl
 • Jaroslav Grega – jún
 • Michal Koník – júl
 • Darina Vasovčáková – august

 

Úmrtia
„Smutná pravda života vraví, že nič netrvá večne  a i život každého z nás sa raz skončí.“

V roku 2015 nás navždy opustili títo občania:

 • Ladislav Štefan († 52 rokov) – január
 • Margita Marhevská († 80 rokov) – január
 • Ján Pestuch († 73 rokov) – január
 • Anna Ivanková († 82 rokov) – január
 • Marta Pestuchová († 71 rokov) – február
 • Anna Vankuličová († 81 rokov) – február
 • Milan Kušnír († 81 rokov) – marec
 • Miloš Kušnír († 67 rokov) – marec
 • Anna Surmová († 95 rokov) – apríl
 • Miroslav Fodor († 53 rokov) – apríl
 • František Hospodár († 79 rokov) – apríl
 • Barbora Keltiková  († 80 rokov) – jún
 • Marta Ivanová († 80 rokov) – júl 
 • Gabriel Kereštan († 52 rokov) – júl
 • Milan Marcin († 71 rokov) – august
 • Marta Hospodárová († 71 rokov) – september
 • Mária Kuchárová († 83 rokov) – október
 • Milan Dorič († 82 rokov) – november
 • Pavol Jasem († 93 rokov) – december
 • Slavko Výboch († 40 rokov) – december