Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

 

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Zalužice
POSLANEC POSLANECKÝ OBVOD KONTAKT
Ing. Valentín Galenko (SMER-SD)
Mgr. Miroslav Sopko (NOVA-SaS)
Ing. Rastislav Vojna (SDKÚ-DS)
Ing. Jaroslav Kostrej (KDH)
Anna Belasová (KDH)
Anton Stretavský(KDH)
Ing. Radomír Tomáš (nezávislý kandidát)