Nálepky: 2014

erb_zaluzice_banner 0

Aktuálne oznamy – január 2014

Niekoľko aktuálnych oznamov: – v sobotu 25.1. sa uskutoční v základnej škole výročná členská schôdza futbalového oddielu OŠK. Začiatok je o 16,00 hod. Pred samotnou schôdzou bude od cca 12,00 hod futbalový turnaj o...