Nálepky: rekonštrucia

DSC02841 0

Rekonštrukcia NN siete a DP

V týchto dňoch sa začala realizácia zemných a stavebnomontážnych prác na stavbe s názvom „Zalužice – rekonštrukcia NN siete a DP medzi TR 2/302 a TR 3/301, IP7975“. Investorom aj dodávateľom je VSE a.s.,...