Ocenenia obce

Podľa štatútu obce Zalužice existujú tieto ocenenia:

  • Čestné občianstvo obce
  • Cena obce
  • Cena starostu obce
  • Plaketa obce


2016

Ocenení 19.6.2016 pri príležitosti 767. výročia prvej písomnej zmienky o obci:

Ing. Stanislava Tušimová – Za aktívnu prácu poslanca OZ a prínos pre obec.

Mária Kizivatová – Za dlhoročné darcovstvo krvi a humánnosť.

Márie Verdžáková – Za dlhoročné darcovstvo krvi a humánnosť.

RNDr. Eva Ciglianová – Za dlhoročné darcovstvo krvi a humánnosť.

Erik Senk – Za dlhoročné darcovstvo krvi a humánnosť.

Juraj Drančák – Za dlhoročné darcovstvo krvi a humánnosť.

Martin Geczy – Za dlhoročné darcovstvo krvi a humánnosť.

Milan Kaťuch – Za dlhoročné darcovstvo krvi a humánnosť.

Ing.Stanislava TušimováMária KizivatováMárie VerdžákováDSC00693DSC00699DSC00709DSC00714Juraj DrančákMilan Kaťuch

 


2015

2015

PLAKETA OBCE

Ocenení 21.6.2015 pri príležitosti 766. výročia prvej písomnej zmienky o obci:

Dr. Ľudmila Lakomá-Krausová – za šírenie dobrého mena obce Zalužice

Mgr. Milan Choma – za šírenie dobrého mena obce Zalužice

Ing. Anna Vasiľová – za kultúrny prínos a aktívnu službu v samospráve

Anna Sabová – za dlhoročnú aktívnu službu v samospráve

Dana Marcinčáková – za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou

Mgr. Eva Raffayová – za pomoc pri organizácii kultúrnych podujatí

 

DSCN6709DSCN6732DSCN6742DSCN6744DSCN6752DSC03992

 

 


2014

2014

PLAKETA OBCE

Ocenení 22.6.2014 pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky o obci:

PaedDr. ThLic. Mgr. Vladimír Novák, ThDr. Vlastimil Bajužík P.h.D., Teodor Halovský, Benjamín Šimko, Mgr. M. Danočko, Anna Jarošová, Anna Sabová, Dana Sekletárová, Obecný športový klub Zalužice, Občianske združenie Zalužka

 

2013

2013

PLAKETA OBCE

Ocenení 24.11.2013 – na „Stretnutí jubilantov“

Ing. Anna Vasiľová – za dlhoročnú poslaneckú činnosť

JUDr. Jozef Žobrák – za rozvoj kultúry v obci

RSDr. Vladimír Palovčík, CSc. – za pomoc obci

Ocenení 25.11.2013 – individuálne

Ružena Karšňáková – za rozvoj a udržiavanie folklórnych tradícií v obci

Ing. Milan Dorič – za rozvoj obce

Jozef Tkáčik – za rozvoj školstva v obci

Ocenení 6.12.2013 – na zasadnutí obecného zastupiteľstva

Valéria Papanová – za aktívnu dlhoročnú prácu v ŠJ

Bc. Beáta Sekletárová – za vzornú reprezentáciu obce
v nohejbale

Ing. Valentín Galenko – za prínos pre obec

Miroslav Sedlický – za pomoc pri zveľaďovaní obce


2012

2012

PLAKETA OBCE

Teodor Halovský – za dlhoročnú poslaneckú činnosť

JUDr. Jozef Žobrák – za rozvoj a udžiavanie folklórnych tradícií

Michal Andričík – za dlhoročnú funkcionársku činnosť vo futbalovom klube v Zalužiciach