Nálepky: obecný úrad

erb_zaluzice_banner 0

Obchodná verejná súťaž

Obec Zalužice so sídlom 072 34  Zalužice 207 zverejňuje ponuku na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Obecného úradu Podmienky prenájmu: Ponúkané nebytové priestory sa nachádzajú v časti Malé Zalužice na prízemí budovy...