Obec prehľad najdôležitejších informácií

Geografia

Leží na Východoslovenskej nížine 3 km východne od mesta Michalovce v jeho suburbánnom priestore a 22 km západne od hraníc Slovenska s Ukrajinou. Leží na hlavnej ceste európskeho významu E-50, spájajúcej Michalovce so Sobrancami a Vyšným Nemeckým. (čítaj viac…)

História

Severná časť Východoslovenskej nížiny bola intenzívne vyhľadávaná už od najstarších pravekých dôb – prítomnosť človeka tu dokumentuje množstvo pamiatok z viacerých archeologických kultúr.

V tomto geografickom priestore je situovaná aj obec Zalužice – v jej chotári sa zistili stopy osídlenia na niekoľkých miestach. Zvýšená koncentrácia nálezov, najmä z obdobia počiatkov neolitického osídľovania Východoslovenskej nížiny, bola však zaznamenaná v severnej časti katastra – v blízkosti Zemplínskej šíravy.  (čítaj viac…)

Súčasnosť

Zalužice (okr. Michalovce) vznikli v roku 1973 zlúčením Malých a Veľkých Zalužíc do spoločnej obce. Obec je strediskovou obcou pre okolité obce Lúčky, Hažín a Závadka a je členom združenia obcí mikroregiónu „JUH ŠÍRAVY“. V obci je matrika, pošta a základná škola. (čítaj viac…)

Občianske združenie Zalužka

OZ rozvíja svoju činnosť v športovej a kultúrnej oblasti so zameraním na aktívne trávenie voľného času miestnej komunity Zalužíc a okolia. (čítaj viac…)

Spoločenská rubrika

Chcete vedieť kto sa narodil, kto slávi svoje jubileum a kto nás navždy opustil v našej obci? I na to slúži nová sekcia Spoločenská rubrika. (čítaj viac…)

Symboly

V roku 1999 obec iniciovala snahu o prijatí erbu a nechala vypracovať expertízu, ktorou bol poverený prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. Keďže nenašiel počas podrobného výskumu nijakú heraldickú pamiatku, predsa len sa podarilo nájsť historický symbol Malých Zalužíc. Nachádzal sa v pečatidle z roku 1862. Jedná sa o poľnohospodársky, či dobytkársky motív – po pažiti kráča býk. (čítaj viac…)

Ocenenie obce

V tejto sekcii nájdete ocenených občanov našej obce Cenou obce a Cenou starostu obce

Kultúra

Tu nájdete prehľad kultúrnych akcií v našej obci. (čítaj viac…)

Šport

Oficialne stánka Obecného športového klubu

Oficiálne stránky Nohejbalového klubu

Služby

Prehľad služieb poskytovaných v našej obci (čítaj viac…)

Školstvo

Oficiálne stránky Základnej školy s materskou školou

Cirkev

Oficiálne stránky Rímskokatolíckej farnosti sv Petra a Pavla

Oficiálne stránky Gréckokatolíckej farnosti Najsvätejšej Trojice

Virtuálny cintorín

Tu nájdete prehľad o poslednom odpočinku našich bývalých spoluobčanov (čítaj viac…)