Nálepky: zber

pan-645455_1280 0

Zber jedlých olejov a tukov

Vážení občania, v roku 2014 bude po prvý krát robiť spoločnosť FÚRA v našej obci zber jedlých olejov a tukov. Vývoz bude spoločnosť FÚRA robiť vždy z budovy obecného úradu. Preto je potrebné priniesť uzatvorené PET fľaše s tukmi...

DSC04848 0

Zber obnoseného šatstva v našej obci

Pomocný anjel je slovenská nezisková organizácia so sídlom v Nižnej na Orave.  Jej účelom je poskytovanie pomoci najmä organizáciám – sociálnym zariadeniam (ako napr. nemocniciam, domovom dôchodcov, detským domovom, doliečovacím ústavom a pod.), ale...