Rubrika: Životné prostredie

logo-mzpsr 0

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020

Týmto zverejňujeme oznámenie o strategickom dokumente: PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA NA ROKY 2016 – 2020 Oznámenie o strategickom dokumente – PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁ Bližšie informácie: Webová stránka informujúca o strategickom dokumente – http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/pogram-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020 Účel...