Rubrika: Životné prostredie

pan-645455_1280 0

Zber jedlých olejov a tukov

Vážení občania, v roku 2014 bude po prvý krát robiť spoločnosť FÚRA v našej obci zber jedlých olejov a tukov. Vývoz bude spoločnosť FÚRA robiť vždy z budovy obecného úradu. Preto je potrebné priniesť uzatvorené PET fľaše s tukmi...

Zaluzice_MI (1)-page-001 0

Zber odpadu na rok 2014

V týchto dňoch dostávajú naši občania harmonogram zberu odpadu na rok 2014 a zároveň vrecia na separovaný odpad. Novinkou bude zber jedlých olejov a tukov, ktorý tiež dostanú do schránok. Vývoz bude spoločnosť FÚRA...

trash-622419_1280 0

Zber nebezpečného odpadu

Dňa 5.12. (štvrtok) v čase od 9:00  sa v našej obci uskutoční zber nefunkčných elektrospotrebičov. Staré práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádiá, počítače… . Stačí ak spotrebiče necháte na viditeľnom mieste...

erb_zaluzice_banner 0

Mimoriadne OZ

Vo štvrtok 21.11.2013 o 7:00 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Hlavným bodom programu je prejednanie návrhu „Zmluvy o postúpení práv a povinností investora na časti stavby: Kanalizácia obce Zalužice“ medzi cedentom – obcou...

DSC04848 0

Zber obnoseného šatstva v našej obci

Pomocný anjel je slovenská nezisková organizácia so sídlom v Nižnej na Orave.  Jej účelom je poskytovanie pomoci najmä organizáciám – sociálnym zariadeniam (ako napr. nemocniciam, domovom dôchodcov, detským domovom, doliečovacím ústavom a pod.), ale...

IMG_2183 0

Čistenie Šíravy

V sobotu 16. apríla 2011 sa v rámci celoslovenskej aktivity „Vyčistíme si Slovensko“ uskutočnila brigáda zameraná na zber odpadu na južnom brehu našej vodnej nádrže Zemplínskej šíravy. Spolu 30 dobrovoľníkov spomedzi občanov i rybárov...