Rubrika: Rôzne

bus 0

Cestovný poriadok autobusovej dopravy

Aktuálny cestovný poriadok autobusovej dopravy pre obec Zalužice platný od 13.12.2015 si môžete stiahnuť v nasledujúcich linkoch: Smer zo Zalužíc do Michaloviec Zalužice, KD 2 Zalužice, ZŠ 2 Zalužice, križovatka 2   Smer zo...

logo-mzpsr 0

Oznámenie o strategickom dokumente. 2016 – 2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022 01 02 Oznámenie je taktiež zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  Oznámenie

DSC00411 0

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 14.12.2015 (t.j. pondelok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v budove Obecného úradu v Zalužiciach. Pozvánku spolu s navrhovaným programom si môžete pozrieť v priloženom dokumente: Pozvánka – 14.12.2015

nrsr 0

Voľby NR SR 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 5. marca 2016 od 7.00 do 22.00 h Obec Zalužice podľa ods.2 zák. NR SR č. 307/2015 z.z. o vyhlásení volieb do NR SR...

DSC06451 0

Návrh nového VZN

V tomto linku si môžete stiahnuť návrh nového VZN:   VZN 12015 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016