Rubrika: Rôzne

DSC04275 0

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 14.12.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V prílohách si môžete pozrieť schválené dokumenty: Uznesenie č.51-63 VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Zásady odmeňovania poslancov...