Rubrika: Rôzne

ockovanie 0

Očkovanie psov

Oznamujeme občanom, že dňa 27. augusta t.j. v sobotu sa uskutoční očkovanie psov. V čase od 8:00 – do 10:00 hod. v časti Malé Zalužice pred budovou obecného úradu V čase od 10:00 –...

CEN26c5e0_140540_1861186 0

Prerušenie distribúcie elektriny

Týmto oznamujeme občanom že dňa 31. augusta v čas 08:00 hod do 13:30 hod.  bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia od č.d. 66 a po č.d.120, č.d.207, od...

Snímka obrazovky 2016-01-14 o 8.29.06 0

Oznámenie o opakovanej dražbe

Týmto oznamujeme občanom, že dňa 28.06.2016 sa uskutoční opakovaná dražba nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 157, katastrálne územie: ZALUŽICE. Viac v priložených dokumentoch: Oznámene o opakovanej dražbe Oznámenie o opakovanej dražbe – Predmet...

Snímka obrazovky 2016-01-14 o 8.29.06 0

Oznámenie o odbornej prehliadke a odbornej skúške

Oznamujeme občanom, že v termíne od 26.05.2016 sa bude v obci vykonávať odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia distribučnej siete NN, vonkajšie elektrické rozvody NN a domové elektrické prípojky NN odberateľov. Viac informácií...

DSC06818 0

Návrh nového VZN

V tomto článku si môžete prezrieť návrh nového VZN, ktoré sa nachádza v priloženom dokumente: Návrh VZN č.4  2016 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Zalužice