Autor: obec

dolezity_oznam-300x179 0

Povinnosť oznámiť OcÚ

Začiatkom roka 2017 Vám pripomíname, aby ste nezabudli oznámiť obecnému úradu nasledujúce skutočnosti: Do 31.1.2017 – ak ste v roku 2016 kúpili nehnuteľnosť, skolaudovali alebo zdedili, musíte najneskôr do 31. januára podať na obecnom...

dsc00159 0

Stretnutia so seniormi

V stredu 4. januára sa stretol starosta obce s dôchodcami. Hlavnou témou ich rozhovorov bolo umožnenie stravovania či dokonca nosenia stravy zo školskej jedálne priamo do ich domácnosti. Fotografie zo stretnutí – Stretnutia so...