Autor: admin

DSC05805 0

Parački 2016

V sobotu 6. februára sa uskutočnili už tradičné fašiangové „parački pira“. Prítomným toto podujatie spestrila folklórna skupina Pajtaški z Lekároviec a žiaci detašovanej triedy ZUŠ. Všetci účastníci si mohli pochutiť na šiškách aj „holubkoch“.

16273399055_7eed52a273_k 0

Územné rozhodnutie o rozšírení optickej siete

Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v územnom konaní posúdil § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý...

hammer-611582_1920 0

Oznámenie o dražbe

Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa, v zmysle § 17 zákona nasledovné Oznámenie...